Brevlådestället kördes ner av tidningsbäraren den 25/7 2012. Den 27/7 gjordes en polisanmälan med anledning av detta.  Tidningsbärarna har initialt uppdragit till Norrto Byggtjänst i Hörby att åtgärda, och ett provisorium har kommit på plats.  Styrelsen och enskilda medlemmar har varit i …

Brevlådor Läs mer »