Styrelsen

 

Styrelsen består för närvarande av följande medlemmar.

 

Ordförande Thomas Flomén Tallvägen 16
Vice Ordförande Ann-Christin Jönsson Björkvägen 21
Sekreterare Lillemor Olofsson Tallvägen 6
Kassör Roger Hardenheim Granvägen 48
Suppleant Helmer Frithiof Björkvägen 23
Suppleant Elisabeth Johansson Hasselvägen 92