Styrelsen

Styrelsen har en gemensam maildaress: styrelsen@fundersetsfritidsby.se , detta är kanske det enklaste sättet att nå oss snabbt!

Ordförande Göran Wigren Envägen 108
Vice Ordförande Sven Holm Tvärvägen 105
Sekreterare Christer Holmqvist Granvägen 59
Kassör Annika Flomén Tallvägen 16
Ledamot Jörgen Nilsson Envägen 115
Suppleant Leif Strömberg Tallvägen 10
Suppleant Agneta Jönsson Envägen 113

Mailadresser i styrelsen:

Ordförande: ordforanden@fundersetsfritidsby.se
Vice ordförande: ordforanden@fundersetsfritidsby.se
Sekreterare är: sekreteraren@fundersetsfritidsby.se
Kassör: kassoren@fundersetsfritidsby.se

Vi har som mål att ha styrelsemöte minst varannan månad. Närvaro är obligatoriskt både för ordinarie styrelseledamöter och suppleanter, naturligtvis inom rimliga gränser.

Platsen för styrelsemöten ”vandrar runt” på de invalda medlemmarna, bestäms möte för möte.

Vår revisor deltar naturligvis när han så önskar.