Styrelsen

Styrelsen har en gemensam maildaress: styrelsen@fundersetsfritidsby.se , detta är kanske det enklaste sättet att nå oss snabbt!

Ordförande Tommy Neubert Skogsvägen 78
Vice Ordförande Joachim Rudin Ekvägen 33
Sekreterare Marianne Eriksson Björkvägen 27
Kassör Bo-Inge Eriksson Björkvägen 27
Ledamot Alexandra Olsson Tvärvägen 98
Suppleant Janne Andersson Granvägen 46
Suppleant Pernille Warrer Granvägen 66
Supelant Sonja Wihlborg Björkvägen 23

Mailadresser i styrelsen:
Vi har som mål att ha styrelsemöte minst varannan månad. Närvaro är obligatoriskt både för ordinarie styrelseledamöter och suppleanter, naturligtvis inom rimliga gränser.
Ordförande: ordforanden@fundersetsfritidsby.se
Vice ordförande: ordforanden@fundersetsfritidsby.se
Sekreterare är: sekreteraren@fundersetsfritidsby.se
Kassör: kassoren@fundersetsfritidsby.se

Platsen för styrelsemöten ”vandrar runt” på de invalda medlemmarna, bestäms möte för möte.

Vår revisor deltar naturligvis när han så önskar.