Styrelsen

Styrelsen har en gemensam maildaress: styrelsen@fundersetsfritidsby.se , detta är kanske det enklaste sättet att nå oss snabbt!

Ordförande Tommy Neubert Skogsvägen 78
Vice Ordförande Marianne Eriksson Björkvägen 27
Sekreterare    
Extern Kassör Bo-Inge Eriksson Björkvägen 27
Ledamot Agneta Jönsson Envägen 113
Suppleant Jan Andersson Granvägen 46
Suppleant Pernille Warrer Granvägen 66

Mailadresser i styrelsen:

Ordförande: ordforanden@fundersetsfritidsby.se
Vice ordförande: ordforanden@fundersetsfritidsby.se
Sekreterare är: sekreteraren@fundersetsfritidsby.se
Kassör: kassoren@fundersetsfritidsby.se

Vi har som mål att ha styrelsemöte minst varannan månad. Närvaro är obligatoriskt både för ordinarie styrelseledamöter och suppleanter, naturligtvis inom rimliga gränser.

Platsen för styrelsemöten ”vandrar runt” på de invalda medlemmarna, bestäms möte för möte.

Vår revisor deltar naturligvis när han så önskar.