Styrelsen Vägföreningen

Styrelsen har en gemensam mejladress styrelsen@fundersetsfritidsby.se vilket är det enklaste sättet att nå oss!

OrdförandeTommy NeubertSkogsvägen 78
Vice OrdförandeJoachim RudinEkvägen 33
SekreterareMarianne ErikssonBjörkvägen 27
KassörBo-Inge ErikssonBjörkvägen 27
LedamotAlexandra OlssonTvärvägen 98
SuppleantJanne AnderssonGranvägen 46
SuppleantPernille WarrerGranvägen 66
SuppleantSonja WihlborgBjörkvägen 23

Mejladresser i styrelsen

Vi har som mål att ha styrelsemöte minst varannan månad. Närvaro är obligatoriskt både för ordinarie styrelseledamöter och suppleanter, naturligtvis inom rimliga gränser.

Ordförandeordforanden@fundersetsfritidsby.se
Vice ordförandeordforanden@fundersetsfritidsby.se
Sekreteraresekreteraren@fundersetsfritidsby.se
Kassörkassoren@fundersetsfritidsby.se

Platsen för styrelsemöten ”vandrar runt” på de invalda medlemmarna, bestäms möte för möte. Vår revisor deltar naturligtvis när han så önskar.