Vägföreningen

Infarten till området

Vägföreningen har som ansvar att vägarna inom området är i gott skick och att våra gemensamma grönområde är skötta.

Stugföreningen har som sitt mål att öka trivsel och granngemenskap inom vår by. Att vara medlem i stugföreningen är frivilligt, men uppmuntras av vägföreningen, däremot så är medlemskap i vägföreningen obligatoriskt för alla fastighetsägare i byn.

Se till att ni inte har hinder i form av träd och buskar som hindrar sikten! 

Vattenavgift för de som har det gamla avtalet är i år (2015) 1150 kr.

Ansvaret att vattenförsörjningen fungerar tillkommer Ulf Malmgren AB, Höör, tel 0413-24 11 00.

Sopstationens skötsel och kostnader kommer enligt beslut vid årsmötena för både.

Är du sugen på ett förtroendeuppdrag? Kontakta valberedningen

Anmäl när du säljer eller byter adress!
Annars riskerar du att ansvara för betalning resp. få påminnelseavgift. Anmäl skriftligen eller via mail till kassören Bo-Inge Eriksson, Björkvägen 27 eller kassoren@fundersetsfritidsby.se