Stugföreningen

OBS! Just nu är Stugföreningen inte aktiv men vi jobbar på att starta upp den igen!

Danskväll på vår dansbana

Stugföreningen är en fristående förening som arrangerar diverse olika aktiviteter under året.

Stugföreningen har ingenting med vägföreningen att göra, men eftersom vi verkar inom samma område är det inte mer är rätt att vi berättar om varandras existens och verksamhet!