Brevlådorna igen

Vi har blivit kontaktade av Norrto Byggtjänst. Nytt ställ kommer att sättas upp snarast. Samtliga brevlådor kommer att bytas ut till nya, vita, i plåt så att det blir enhetligt.

De gamla lådorna kommer enligt överrenskommelse att läggas under/bakom de befintliga ifall någon vill behålla sin gamla låda. Demontering/montering får i så fall ske av respektive ”lådägare”.