Välkommen – välj sida


Stugföreningen
Vägföreningen

Fundersets Fritidsby är en stugby belägen i norra Skånes skogar. Här finns 115 bebyggda tomter blandad mellan året-runt-boende och fritidshus. Vi har två föreningar som ansvarar för olika områden av driften. Vägföreningen ansvarar för underhållet av våra vägar och Stugföreningen står för gemenskapen.