Nyheter

Välkomna på årsmöte 2020 för Fundersets Fritidsbys vägförening

Söndagen den 24 april kl. 10.00 på Husaren i Södra Rörum.

Ett extra möte kommer att hållas efter ordinarie årsmöte rörande vattenförsörjningen och ny förrättning.

Det är av största vikt att så många medlemmar som möjligt sluter upp på årsmötet då det kommer att tas upp viktiga frågor till röstning. Lämna gärna fullmakt om ni inte kan deltaga.

Kallelse skickas ut senast vecka 14. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 27 mars, fyra veckor innan årsmötet. Efter mötet bjuder vi på fika.

Varmt välkomna
Styrelsen

Funderset Fritidsby – nu på Facebook

Äntligen finns vi på Facebook också! På denna sida blir det lättare för medlemmar att kommunicera med varandra, fråga om tips och råd eller sälja saker inom området.

https://www.facebook.com/Funderset

Tänk alltid på att hålla god ton när du skriver på Facebook. Styrelsen och admin har rätten att ta bort meddelande och kommentarer om de inte anses lämpliga.