Stadgar

stadgar_1
Klicka på bilden för att ladda ner stadgarna.

Stadgarna för Fritidsbys Fundersets vägförening är från 2002-01-22 och du kan läsa dom här eller klicka på bilden.