Ordförandens sida

Här kommer vår ordförande Rune snart att skriva en egen text om hur vägföreningar arbetar just nu.