Ordförandens sida

Här kommer vår ordförande Tommy Neubert snart att skriva en egen text om hur vägföreningar arbetar just nu.