Stugföreningen

Danskväll på vår dansbana

Stugföreningen är en fristående förening som arrangerar diverse olika aktiviteter under året.

Stugförningen har ingenting med vägföreningen att göra, men eftersom vi verkar inom samma område är det inte mer är rätt att vi berättar om varandras existens och verksamhet!

Exempel på stugföreningens aktiviterer är allt ifrån midsommarfester och kräftskivor, allt med musik och dans, till svamputflykter och annan naturupplevelse.

Kontaktpersoner för stugföreningen är Ann-Christin Jönsson och Thomas Flomén.