Fundersets Fritidsby

stamhem.JPG-for-web-normal

Fritidsbyn Funderseds historia

Fritidsbyn Fundersed ligger i norra delen av Hörby kommun, Skåne, inom Södra Rörums socken. Området har under 6 – 700 år varit danskt, och därför är många namn inom området danskinspirerade. Vi kan dock komma ihåg, att för ca 1000 år sedan var Skåne inte danskt, utan det var Harald Hårfager som på 900-talet började inkorporera Skåne, främst sydkusten till Danmark.

I mitten på 1000-talet regerade den danske kungen Sven Estridsen med stor sannolikhet över vårt område. Hans mor Estrid donerade ett antal gårdar i Göinge till domkyrkan i Roskilde. Kanske ingick Göingeholm, gården norr om oss, i denna donation, och Fundersed ingick då i det ganska stora godset. Skåne kvarstod sedan i danskt ägo fram till freden i Roskilde 1658.

Funderseds by, som idag på vägskyltar benämns Funderset (Trafikverket eller Lantmäteriet som varit klåfingriga?), har genom århundraden växlat namn en hel del. I början på 1500-talet benämns området Finsrödt, för att i en jordebok 1550 benämnas Fundersed. Namnet Fondersent tycks också ha förekommit på byn.

Funderseds by har under århundraden tillhört Göingeholm, under mitten av 1600-talet benämnt Herödhs säteri. Ägarinnan till godset beslöt år 1855 att genom laga skifte stycka upp byn i 4 mindre lotter, och sälja dessa. Området där Fritidsbyn ligger, hamnade under Fundersed 1:2, och som alltsedan dess gäller som stamhemmanet. Efter ett flertal ägarbyten inköptes gården 1963 av Erik Malmgren, Höör, som strax därefter styckade av 120 fritidstomter, somliga friköpta, andra ligger fortfarande kvar under stamhemmanet. Hela området omfattar ca 30 ha, varav ca 13 hektar är tomtmark.

Övrig mark är vägar och grönområden. Idag hittar vi stamhemmanets byggnad precis vid infarten från Trulstorpsvägen in mot Fritidsbyn, se bild.

(Källa bl a M B Hillbur, Våra byar då och nu)

Tack till Tom Barckman för grävande arbete!