Styrelsen Vägföreningen

Styrelsen har en gemensam mejladress styrelsen@fundersetsfritidsby.se vilket är det enklaste sättet att nå oss!

OrdförandeTommy NeubertTel: 0738-501864
Skogsvägen 78
Vice OrdförandeAlexandra OlssonTvärvägen 98
SekreterareMarianne ErikssonTel: 0708-350548
Björkvägen 27
KassörBo-Inge ErikssonBjörkvägen 27
LedamotPernille WarrerGranvägen 66
Ledamot Mikael HölttäTvärvägen 101
Ledamot Daniel HedinHasselvägen 95
SuppleantJohan NilssonGranvägen 54
Suppleant Janne AnderssonGranvägen 46
Suppleant Sonja WihlborgBjörkvägen 23
SuppleantAnders WallströmEkvägen 41

Mejladresser i styrelsen

Vi har som mål att ha styrelsemöte minst varannan månad. Närvaro är obligatoriskt både för ordinarie styrelseledamöter och suppleanter, naturligtvis inom rimliga gränser.

Ordförandestyrelsen@fundersetsfritidsby.se
Vice ordförandestyrelsen@fundersetsfritidsby.se
Sekreteraresekreteraren@fundersetsfritidsby.se
Kassörkassoren@fundersetsfritidsby.se

Platsen för styrelsemöten ”vandrar runt” på de invalda medlemmarna, bestäms möte för möte. Vår revisor deltar naturligtvis när han så önskar.