Valberedning

Valberedningen är gemensam för både vägföreningen och stugföreningen. Känner du att vill bidra med din tid och engagera dig för vårt gemensamma område är du hjärtligt välkommen att kontakta valberedningen.

Kommande årsmöte är i slutet av april och det brukar alltid finnas plats för nya krafter i någon av styrelserna.