Vägföreningen

Infarten till området

Fundersets fritidsby är belägen mellan Hörby i söder och Höör i norr, vid Södra Rörum riktning mot Häglinge. Vår by är ett fritidsområde som består av 118 tomter, av vilka 115 stycken bebyggda, 2 tomter är hopslagna och 1 är obebyggd.

Denna hemsida drivs av Fundersets vägförening, men vi har en annan förening, Fundersets Stugförening, som vi har ett nära samarbete med.

Vägföreningen har som ansvar att vägarna inom området är i gott skick och att våra gemensamma grönområde är skötta.

Ansvaret att vattenförsörjningen fungerar tillkommer Ulf Malmgren Ab, Höör,
tel 0413-24 11 00.

Stugföreningen har som sitt mål att öka trivsel och granngemenskap inom vår by. Att vara medlem i stugföreningen är frivilligt, men uppmuntras av vägföreningen, däremot så är medlemskap i vägföreningen obligatoriskt för alla fastighetsägare i byn.

Se till att ni inte har hinder i form av träd och buskar som hindrar sikten! 

Vattenavgift för de som har det gamla avtalet är i år (2015) 1150:-

Sopstationens skötsel och kostnader kommer enligt beslut vid årsmötena för både

Är du sugen på ett förtroendeuppdrag?
Kontakta valberedningen

Anmäl när du säljer eller byter adress!
Annars riskerar du att ansvara för betalning resp. få påminnelseavgift.

Anmäl skriftligen eller via mail till kassören
Bo-Inge Eriksson, Björkvägen 27 eller
kassoren@fundersetsfritidsby.se