Brevlådor

Brevlådestället kördes ner av tidningsbäraren den 25/7 2012. Den 27/7 gjordes en polisanmälan med anledning av detta.

 Tidningsbärarna har initialt uppdragit till Norrto Byggtjänst i Hörby att åtgärda, och ett provisorium har kommit på plats.

 Styrelsen och enskilda medlemmar har varit i kontakt med Tidningsbärarna och fått besked om att Norrto Byggstjänst inte svarar, och att det hela nu är en affär mellan Folksam och Norrto Byggtjänst eftersom Folksam inte godkänner den givna offerten.

 Jag har varit i kontakt med Tidningsbärarna och framfört krav på omedelbar åtgärd av brevlådestället.

Jag har också sökt Ingemar Gunnarsson (tel 0415-80138 / 070-5180138, http://www.norrtobyggtjanst.se) utan framgång. Nästa steg blir att kontakta Folksam.