Eftersom det inte framgent kommer att finnas matavfallspåsar att hämta i mataffärerna i Hörby kommer följande att gälla: Varje fastighetsägare hämtar själv matavfallspåsar på MERAB’s anläggning i Hörby, alternativt: brevlådor kommer att sättas upp på sopstationen där RenoNorden har lovat att …

Styrelsen informerar Läs mer »

Brevlådestället kördes ner av tidningsbäraren den 25/7 2012. Den 27/7 gjordes en polisanmälan med anledning av detta.  Tidningsbärarna har initialt uppdragit till Norrto Byggtjänst i Hörby att åtgärda, och ett provisorium har kommit på plats.  Styrelsen och enskilda medlemmar har varit i …

Brevlådor Läs mer »